En sida om Sven Wernström

En av de mest kända vänsterförfattarna i Sverige var Sven Wernström, 1925-2018.

2.wernstrom85

Sven Wernström

Numera är han nästan bortglömd, men på 70- och 80-talet var han känd som författaren till ungdomsböckerna om Trälarna. I sina böcker propagerar Wernström för sina vänsterövertygelser, och han gör det med erfaren retorik. Ni vet alla hur man i amerikanska rättegångsfilmer säger ”svär ni att säga sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen?”. Wernströms specialitet är att säga sanningen, men inte hela sanningen och inte enbart sanningen.

Detta gör Wernströms böcker falska och olämpliga för barn. Wernströms böcker ger en förvriden föreställning om verkligheten. Meningen med denna sida är att presentera Wernströms böcker på ett mer nyanserat sätt och visa hur och på vilket sätt hans böcker är falska.

Ett exempel på hur Wernström resonerar är följande ur Trälarnas fruktan (sid 68): ”En kommunist är en som vet att det är arbetet som gör oss till människor”, slår Wernström fast. Detta är positivt. En dyrkan av det produktiva arbetet som vem som helst kan hålla med om. Han fortsätter:

-Ta bort allt mänskligt arbete från en kaka bröd. Tar du bort bagarens arbete får du mjöl. Tar du bort mjölnarens arbete får du säd. Tar du bort bondens arbete får du utsäde. Däri finns alla tidigare bönders arbete. Tar du bort det får du vilt växande rågstrån. Om du vill äta dom, då måste du krypa omkring på alla fyra och beta som en ko. Det gör du inte, alltså äter du inte råg, du äter arbete! Fattar du?

Också kloka ord. Genom att betona arbetet väcker Wernström sympati för sin sak. Men det finns flera luckor i resonemanget. En lucka är tillgången på råg.

Frågan Wernström inte besvarar är Var kommer RÅGEN ifrån? Om man äter arbete, alltså nedlagd tid på ett arbete (den marxistiska uppfattningen om värde), inte en produkt, vem har ”arbetat” ihop mängden rågstrån, som är beroende av rätt mängd vind, sol, temperatur?

Wernström säger med andra ord inte hela sanningen. Svält och nöd och brist på mat och andra resurser är inte medvetna val av någon elit, ”herrarna” som Wernström kallar dem, vilka bestämmer och konspirerar, utan beroende på tillgången av resurser. Inte heller beror antalet resurser på vem som äger dem. Det blir ju inte mer råg på åkern för att den ägs ”tillsammans”.

Ett annat faktum är att det inte alls enbart är arbete som ger värde. Det finns värden som är mindre beroende på tid än på en mängd andra faktorer. Skulle tex en Boef Bourgogne var lika mycket ”värd” om den görs av mästerkocken på maxim kontra Domus Avenyn, enbart p.g.a. det gick åt lika mycket ”arbete” för att göra dem?

Är ett hus med strandtomt lika mycket värt som ett vid kanten av ett träsk då det tog lika lång tid att bygga dem? Och är en sallad med färska grönsaker lika mycket ”värd” som en med ofräscha grönsaker då det tog lika lång tid att göra dem?

Dessa exempel är nog för att avslöja felaktigheten i ”värdeläran”, grundstenen som hela det marxistiska idékomplexet är uppbyggt av. Det är nog att säga att dessa idéer enbart kommer av att socialister som Sven Wernström har någon sorts moraliskt problem med att erkänna att vissa saker, liksom vissa människor, är bättre än andra; att allt inte är ”jämlikt”.

*

Detta är några exempel på felaktiga resonemang som Sven Wernströms böcker är fyllda av. Genom att lägga ner massor med tid och ansträngning har jag letat igenom flera av Wernströms böcker och kommer att presentera fler analyser av hans budskap.

Vi kan börja med att slå fast att hr Wernström ingalunda skrivit hundratalet böcker; snarast har han skrivit en bok och upprepat samma sak i varenda en. Det finns nämligen åtta till sjutton faktorer (beroende på hur man räknar) som återkommer gång på gång i hr Wernströms produktion. Precis som i fallet Stephen King.

En del spelar gärna ”The Stephen King Drinking Game”; ett spel där man tar sig en sup varje gång Stephen Kings kännetecken kommer fram i film som baseras på en av Kings böcker:

 • Utspelar den sig i Maine? Check.
 • Finns det mobbare i femtiotalskläder? Check.
 • Har någon en alkoholiserad pappa? Check.
 • Finns det lärare med i handlingen? Check.

Osv. Man kan bli riktigt full på detta spel.

Exakt samma sak gäller för Sven Wernström:

 • Utspelar sig hans bok i skolmiljö? Check.
 • Finns det alkoholproblem? Check.
 • Sprider han hat mot överklassen? Check.
 • Är allt bara en produkt av samhället runtomkring oss? Check.
 • Har lärarna urlöjliga smeknamn? Check.
 • Finns det en psykotisk fixering vid amerikahat? Check.
 • Och Sven Wernströms stora kännetecken, förekommer sex mellan ungdomar eller barn, eller för den delen mellan vuxna och barn? Check.

Här är en komplett lista om du vill spela The Sven Wernström Drinking Game

en sida om författaren Sven Wernström